Rear Wave
New Faces of New Painting(Line Gallery·Beijing)
2023.12.30 - 2024.02.20

On 30 December 2023, the group exhibition "Rear Wave - New Faces of New Painting" opened at Line Gallery (Beijing). The exhibition featured artists Sun Yu, Li Xuan, Ren Junfeng, You Ada, Tian Zhaoting, Hou Yao, Sui Xuesong, Zhao Xinyu, Zhu Xun, Bi Weiwei, Tan Yongmei, Zhang Yangbiao, Li Yang, Qingshan Yun, Wang Yi, Zheng Zhuojia, Liu Zhicheng, Xing Wanli, Ya Sen, Chen Yifeng, Rao Weiyi, Ning ZiYi, Xu YaHan, Su Yuming, Zhang Renjie, Chen Sicuo, Sun Jianwen, Su Hang, Zhu Yttrium Ming, Da Zhi, Feng Juejia, Ma Xiaomeng (Toi), Yu Zengqiao, Jia Rang, Wen Jue, 91 works by 35 artists.