Hey! We’re 80s
Group Exhibition of Young Artist
2008.07.05 - 25

Artists:Han Ning、LIU Jing、MIN Xiao fang、NA Na、Tian Han、XIE Hai wei、YANG Cheng wen、Zhao Ya nan