LI Zhi hong 2008
Works of LI Zhi hong
2008.08.02 - 09.15